GEDICHTENDAG

Taal is niet alleen een belangrijk communicatiemiddel. 
Taal kan ook mooi en emotioneel geladen zijn.
Gedichten lezen, voordragen en zelf schrijven komt zeker ook aan bod in onze lessen.
We doen dan ook met plezier mee aan de gedichtendag.
Dit jaar is het thema “SAMEN“.
Normaal gezien zouden we een toonmoment houden op vrijdag 29 januari 2021 in de namiddag.
Helaas kon dit door de coronamaatregelen niet doorgaan.
Maar … we maakten een leuk filmpje, zodat iedereen kan meegenieten:

GEDICHTENDAG 2021

We leven in tijden van grote verschillen, het eigen gelijk, de een tegen de ander.
Tegelijk is er ook samenhorigheid en zijn er verbindende initiatieven van onder uit, wereldwijd.
Digitaal of op straat, stil of luidkeels, rond grote thema’s of kleinere, lokale projecten.
En dat willen we in de kijker zetten met het thema ‘samen’.
We vieren het samen-leven, samen-hangen, samen-zijn, samen-voegen, samen-stellen, samen-zitten, samen-werken, samen-lezen en samen-schrijven.
Want samen kunnen we veel. Vanuit de eigenheid en het anders zijn van ieder individu.
Niet samensmélten dus, maar bruggen bouwen. Tegen individualisme en voor inclusie.
Poëzie is al lang niet meer voorbehouden aan de dichter in de eenzame zolderkamer.
Dichters vinden elkaar via festivals en digitale fora. Ze nemen een standpunt in, engageren zich. Hun woorden rijgen zich aaneen en vormen een levensader die pulseert en het hart vormt van onze samenleving.
Ze verbinden en voeden ons, inspireren en brengen samen.

Deze website gebruikt cookies. Door het gebruik van onze website accepteert u het gebruik van onze cookies.  MEER INFO